Vid inflytt

Glöm inte att teckna hemförsäkring och elavtal innan inflytt!

Hyreskontraktet 

Hyreskontraktet är en viktig handling som reglerar vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstiden när du ska flytta med mera. 

Dina nycklar är värdeföremål  

Vid inflyttning får du ett antal nycklar till exempelvis lägenheten och tvättstugan.

Dina nycklar är värdeföremål som inte får komma i orätta händer. När du flyttar ska samtliga nycklar återlämnas. Om du tappat bort en nyckel får du betala nyckelkostnaden och även kostnader för låsbyte. Extra nycklar beställes hos oss som du själv får bekosta.

Teckna hemförsäkring

Ibland är olyckan framme och då behöver du ha ett bra skydd för din egendom. Surahammarshus AB täcker bara skador på själva byggnaden – inte dina personliga ägodelar eller inventarier i din lägenhet.

Anmälan av elabonnemang

När du flyttar måste du teckna ett elabonnemang på din nya adress. För att få el till din bostad måste du själv anmäla till Vattenfall att du flyttar in i lägenheten, samt välja leverantör för elen. Meddela din inflytt snarast annars frånkopplas elen till din bostad.

Ändra adress

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.