Tvättstugeregler

Vid användning av tvättstugan är det viktigt att du håller tvättiderna och städar efter dig när du är klar. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill mötas av!

 • Bokning digitalt av tvättpass med TAGG görs genom att du lägger taggen mot bokningstavlan och följer instruktionerna på skärmen. Observera att du endast kan boka ett tvättpass i taget.
 • Bokning av tvättpass med bokningslås görs genom att lägenhetens bokningscylinder placeras på ledigt tvättpass i tavlan. Ta bort cylindern efter nyttjat pass, den får gärna sättas i parkeringsläge nederst på bokningstavlan. Bokat tvättpass som inte tagits i anspråk inom 30 min efter passets början, får utnyttjas av annan hyresgäst.
 • Använd gärna miljömärkt tvättmedel. Överdosera ej.
 • Tvättpåse måste användas vid tvätt av bygel-BH.
 • Torka av tvättmaskinerna och gör dem rena från överblivet tvättmedel, rensa luddlådan bakom maskinerna noga samt rengör filtren i torktumlare från ludd och smuts, rengör torkrummet inklusive golvet. Städa efter dig i hela tvättstugan och ställ tillbaka städredskapen efteråt.
 • Efter avslutat tvättpass se till att alla fönster är stängda och lamporna släckta.
 • Rökning är förbjuden.
 • Stora mattor får INTE tvättas i fastighetens maskiner.

Tänk på att;

Det är ditt ansvar att kontakta oss om du finner tvättstugan i ostädat skick innan ditt pass påbörjas.

Regulations for the laundry room

 • Times are to be booked with your TAG by putting it on the digital screen and then follow the instuctions that are shown. You can only book one laundry time at a time.
 • Times are otherwise booked by inserting cylinder locks at the desired time and day. Please respect these times and let your lock remain during the entire time you are washing, but remove it afterwards. It is not permitted to use someone else’s laundry time.
 • Please use environmentally friendly detergents. Do not use more than necessary.
 • Laundry nets must be used when washing push-up bras
 • Wipe off the washing machines and clean away any residue detergent. Remove fluff and sand from filters in dryers.
 • Clean up after yourself and return cleaning equipment to the proper locations.
 • After washing, make sure that all windows are closed and the lights are turned off.
 • Smoking is not permitted.
 • Large rugs and carpets may NOT be washed here.

Remember, it is your responsibility to contact us if you find the laundry room unclean before you start your washing time.