För allas trivsel

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som erbjuds att skapa trygghet i boendet.

Tänk på att den fastighet Ni bor i är ett flerfamiljshus. För den gemensamma trevnaden och trivseln bör Ni tänka på följande saker:

  • Förvara inte cyklar, barnvagnar, skidor eller andra tillhörigheter i trapphus, trappor, källargångar etc., utan använd avsedda lägenhets- och/eller källarförråd,
  • Placera inte cyklar, barnvagnar mm så att de blockerar entréer, hindrar sophämtning, snöröjning och sandning m.m.
  • Viss nyttotrafik måste givetvis få ske men parkering av bilar får endast ske på avsedda parkeringsplatser.
  • Dämpa radio, tv, stereo, m.m. så att ljudet inte stör Dina grannar. Tänk på att detta även gäller dagtid.
  • Visa särskild hänsyn till Dina grannar mellan 22.00 och 07.00. Bad och duschning bör inte ske under dessa tider.
  • Använd inte tvättstugan mellan 22.00 och 07.00.
  • Uppehåll inte tvättstugan för längre tid än Du bokat och lämna tvättstugan i städat och rengjort skick när du är klar.
  • Iakttag aktsamhet om byggnader och inventarier samt planteringar.

För att uppnå trygghet i boendet så krävs det att vi alla hjälps åt, både hyresgäster och hyresvärd.