Sopsortering

När du källsorterar ditt avfall bidrar du till en bättre miljö och sparar på jordens resurser!
Det allra bästa för miljön är att inte behöva tillverka nya produkter över huvud taget, och därför istället återanvända så mycket som möjligt.
I Sverige är vi väldigt duktiga på att sortera vårat avfall så att det mesta går till återanvändning, men vi kan bli ännu bättre!
För att underlätta för dig som hyresgäst hur du ska sortera ditt avfall har vi skrivit några rader du kan ta till hjälp.

Det avfall du inte kan slänga i fastighetens egna kärl sorterar du och tar med till stora återvinningscentralen eller till någon av de mindre återvinningsstationerna som finns runt om i Surahammar och Wirsbo på följande adresser;


– Stålvägen 12, Surahammar. Stora återvinningscentralen.
– Borevägen, Surahammar.
– Torsgatan, Surahammar.
– Mårdvägen, Surahammar.
– Banjovägen, Surahammar.
– Enebbavägen, Wirsbo.
– Dynavägen, Wirsbo.
– Bergslagsvägen, Wirsbo.
Här finns det även containrar utställda för insamling av kläder.


Detta avfall ska du slänga i fastighetens egna sopkärl:

Matavfall 

Hit hör matrester, fruktrester, grönsaksrester, kaffefilter med sump, tepåsar, kött och fiskrens. Detta lägger du i den bruna påsen som sedan slängs i fastighetens behållare för komposterbart hushållsavfall.

Om din lägenhet är utrustad med en Matavfallskvarn – Här kan det mesta matavfallet malas ner. Undvik dock köttben och långfibriga grönsaker som selleri och rabarber. Det du maler ner i matavfallskvarnen transporteras till reningsverket där det tas om hand och så småningom blir till biogas.

OBS! Använd matolja får inte tömmas i avloppet! 

Häll använd olja och matfett i en PET-flaska och lämna på återvinningscentralen!

Brännbart Hushållsavfall

Hit hör bland annat dammsugarpåsar, blöjor, hygienartiklar, snus och fimpar, kattsand, kuvert, gummi och grova köttben. Detta läggs i fastighetens behållare för brännbart hushållsavfall/restavfall.


Allt annat avfall (se nedan) ska sorteras och lämnas på Återbruket eller på någon av kommunens mindre återvinningsstationer:

Plastförpackningar

Till exempel påsar, bärkassar, flaskor, burkar, dunkar, tuber, frigolit, plastfolie, små hinkar, med mera. Både mjuka och hårda plastförpackningar läggs i samma behållare på återvinningsstationen.

Pappersförpackningar

Till exempel mjölk- och juicepaket, pastapaket, vadderade kuvert, toapappersrullar och hundmatsäckar. Lämnas i avsedd behållare på återvinningstationen.

Metallförpackningar

Till exempel konservburkar, tomma sprayburkar, kapsyler och lock, tuber, tomma färgburkar, dryckesburkar utan pant och aluminiumfolie. Dessa lämnas i avsedd behållare på återvinningsstationen.

Glasförpackningar

Flaskor och burkar av ofärgat och färgat glas, lämnas i avsedd behållare på återvinningsstationen. Tänk på att ta av korkar, kapsyler och lock.

Farligt avfall

Hit hör kemikalier, lösningsmedel, färgrester, lacker, bekämpningsmedel, oljor, rengöringsmedel, lim, med mera. Farligt avfall ska alltid lämnas på stora återvinningscentralen.

Batterier

Till exempel småbatterier, engångsbatterier, laddningsbara batterier, bilbatterier och inbyggda batterier. Lämnas i avsedd behållare på återvinningscentralen.

Tidningar

Dagstidningar, veckotidningar, reklamblad, broschyrer, pocketböcker, vykort och kataloger. Tänk på att ta bort plastpåsar och sortera för sig. Lämnas i avsedd behållare på återvinningscentralen.

Grovavfall

Hit hör bland annat möbler, cyklar, barnvagnar, porslin, kläder och textilier, kakel, tegel, sten, betong, trädgårdsavfall, julgranar, jord, brädor, spånskivor, dörrar och glasrutor. Dessa sorteras och lämnas på stora återvinningscentralen i avsedda behållare. Är du osäker får du hjälp av personalen.

Elavfall

Till exempel TV-apparater, datorer, mobiltelefoner, hushållsmaskiner, vitvaror, leksaker, armaturer, glödlampor, lågenergilampor, lysrör och kabelskrot. Detta lämnas på stora återvinningscentralen.

Tack för att du sorterar ditt avfall!