Rensning av trapphus och källargångar

Alla utrymmen så som trapphus, loftgångar och källargångar ska vara helt fria från hindrande och brännbara föremål. Skulle det uppstå en nödsituation, tex att det skulle börja brinna, ska du och dina grannar lätt kunna ta er ut. Samtidigt ska räddningspersonal och ambulans lätt kunna ta sig in vid nödsituationer.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är vi som hyresvärd ansvariga för våra hyresgästers säkerhet.
Vi vill säkerställa att alla dessa utrymmen är helt fria från saker. Som en del i det aktiva arbetet med att upprätthålla rena och fria trapphus, loftgångar och källargångar genomför vi regelbunden rensning av dessa utrymmen. Allt från barnvagnar och cyklar till dörrmattor, möbler och kartonger tas med.

Det innebär att alla saker som står i dessa utrymmen vid rensning tas om hand av oss och förvaras sedan i tre månader. Därefter kommer sakerna att slängas om ingen gjort anspråk på dem. Om du saknar något kan du mot beskrivning och en kostnad av minst 500 kronor hämta ut ditt föremål. Kostnaden läggs på din lägenhetshyra.

OBS! Skräp städar vi undan löpande och det körs direkt till återbruket för återvinning och sparas ej!