Rensning av trapphus

Alla utrymmen så som trapphus, loftgångar och källargångar ska vara helt fria från hindrande och brännbara föremål. Skulle det börja brinna ska du och dina grannar lätt kunna ta er ut. Samtidigt ska räddningspersonal och ambulans lätt kunna ta sig in vid nödsituationer.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är vi som hyresvärd ansvariga för våra hyresgästers säkerhet.
Vi vill säkerställa att dessa utrymmen är helt fria från saker. Som en del i det aktiva arbetet med att upprätthålla rena och fria trapphus, loftgångar och källargångar kommer vi från och med 3 december 2018 påbörja fortlöpande rensning av dessa utrymmen. Allt från barnvagnar och cyklar till dörrmattor, möbler och kartonger kommer att tas med.

Det innebär att alla saker som inte är undanplockade före 3 december 2018 kommer att tas om hand av oss och förvaras i tre månader. Därefter kommer sakerna att slängas.

Om du saknar något kan du mot beskrivning och en kostnad av 500 kronor hämta ut ditt föremål. Kostnaden läggs på din lägenhetshyra.

Kontakta felanmälan på 0220-467 40 mellan klockan 07:00-09:00 så hjälper de till.