Parkeringsregler

Regler för parkering av bilar på Surahammarshus AB’s parkeringsplatser:

  • På flera områden erbjuder Surahammarshus AB förhyrda parkeringsplatser, kontakta oss om du vill hyra en parkeringsplats, med eller utan motorvärmarstolpe!
  • Parkering på avgiftsfria platser är tillåten för hyresgäster och besökare till våra hyresgäster under maximalt 24 timmar.
  • Gästparkeringar är endast avsedda för gäster till fastigheterna, fastighetens hyresgäster får inte använda dessa platser.
  • Uppställning av avställda fordon, fordon som ej är skattade eller har genomgått godkänd besiktning är inte tillåtet.
  • Uppställning av husvagnar och andra typer av släpvagnar är inte tillåtet. I begränsad omfattning kan hyresgäster få tillfälligt tillstånd. Då krävs att tillstånd utfärdat av Surahammarshus AB placeras väl synligt på fordonet.
  • På omarkerade platser inom fastigheten råder parkeringsförbud!
  • Skrotbilar eller långtidsuppställda, avställda eller obesiktigade fordon kommer anmälas för bortforsling på ägarens ansvar och bekostnad.
  • Som hyresgäst ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning samt renhållning runt det egna fordonet.

För att anmäla felparkerade fordon kontaktas Securitas på tel. 0771-76 70 00