Kvarteret Vråken, – 50+

Kvarteret Vråken, Lägenheter för 50+. Borevägen 14, Surahammar

I centrala Surahammar, är nu Seniorboende för åldersgruppen 50+ färdigställt.

Området präglas av uppvuxna tallar samt stora grönytor där berghällar syns i dagen.
Projektet har tillgodogjort sig de befintliga byggnaderna och den infrastruktur som fanns inom och runt fastigheten.

Utformningen av lägenheterna är sådan att de kan erbjuda ett livslångt boende.
Till varje lägenhet har ett kallgarage uppförts. I källarvåningen finns gemensamma ytor som kan disponeras för mindre tillställningar, hobbylokal samt övrigt samkväm.
Även ett övernattningsrum är uppfört.