Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Surahammarshus Förvaltnings AB är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av Surahammars kommun.

Söka bostad

Vi använder ett digitalt uthyrningssystem sedan Februari 2020. Alla lediga lägenheter, garage och parkeringsplatser presenteras på vår hemsida.
Du som sökande registrerar dig via vår hemsida och söker själv aktivt önskad lägenhet, garage eller parkeringsplats. Sökanden som inte har tillgång till internet eller dator är välkomna att kontakta oss via besök eller telefon, så hjälper vi till.

Alla objekt förmedlas efter det antal ködagar sökanden har. Ködagar kan inte överlåtas till en annan sökande.

Sökande ska vara den som avser att bo i lägenheten och då folkbokföra sig på adressen. Får du kontrakt på en bostad och ångrar dig efter att kontraktet är undertecknat förlorar du automatiskt dina ködagar. Likaså gäller om du blivit kallad till visning och inte kommer på visningen vid tre tillfällen oberoende av varandra, eller om du kommer på visningen och tackar nej till lägenheter vid tre tillfällen.

Som sökande måste man vara aktiv genom att logga in på hemsidan inom ett år från den dagen då kontot skapades och därefter en gång om året. I annat fall rensas sökanden bort ur kön.

Begränsningar gäller för antalet boendei Surahammarshus AB:s bostäder:

1 rok – max 3 personer
2 rok – max 4 personer
3 rok – max 6 personer
4 rok – max 8 personer

Kundbedömning

Från 16 års ålder kan man registrera sig som sökande. För att kunna intresseanmäla sig på våra objekt och teckna lägenhetskontrakt måste man ha fyllt 18 år. Sökanden måste ha giltig inkomst gällande minst 6 månader räknat från inflyttningsdagen för att betala hyran (inkomst menas som till exempel lön, pension, studiemedel, föräldrapenning eller a-kassa). Sökande ska kunna styrka alla inkomster genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande. Sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella bostadens hyresnivå. Sökanden får inte ha hyresskulder eller andra betalningsanmärkningar. Surahammarshus AB gör kreditupplysning innan kontrakt skrivs och gör en individuell bedömning utifrån denna. Som sökande har du ett eget ansvar att ansökan innehåller de uppgifter som behövs för att vi ska kunna göra en bedömning och godkänna dig som kund. Som kund kan du endast vara kontraktsinnehavare för en lägenhet.

Referenser

Vi begär, vid behov, intyg från arbetsgivare och tidigare hyresvärd gällande hyres- inbetalningar och störningar. Det kan finnas skäl att t ex neka störande personer hyresavtal.

Obligatorisk hemförsäkring

Det är obligatoriskt att ha hemförsäkring när du flyttar in hos oss.

Rökning

Rökning i våra lägenheter och i anslutning till våra fastigheter är förbjudet. Du kan komma att bli ersättningsskyldig för hela eller delar av de skador rökning har orsakat.

Din tidigare relation med Surahammarshus AB

Det är viktigt att du har skött din eventuellt tidigare relation med Surahammarshus AB under de senaste åren. Finns anmärkningar kan du nekas att skriva hyresavtal. En misskött relation kan till exempel vara:

• Vanvård av lägenhet
• Allvarliga störningar mot andra hyresgäster
• Olovlig andrahandsuthyrning
• Hot/våld mot Surahammarshus ABs personal, som lett till polisanmälan
• Verkställd avhysning
• Övergiven lägenhet
• Osanningsenligt intygande