Viktig info angående motorvärmare på P-plats samt i garage och carport.

2023-10-25

Det är endast tillåtet att använda godkända kablar för ändamålet när du kopplar din bil till motorvärmaruttaget!

Upptäcker vi felaktiga kablar kommer dessa att omgående avlägsnas och förvaras av oss i tre månader innan vi slänger dem. Dessa kan återfås mot en avgift. Kontakta kontoret för mer info.


Det är inte tillåtet att ladda elbilar i våra motorvärmaruttag på P-platser, i garage och carport, då vårat elnät inom fastigheterna inte är anpassat efter denna typ av belastning! Elbilsladdning hänvisas till laddstolparna på Enbärsvägen samt Elledningsgatan.


Tänk på att inga andra elektriska apparater av säkerhetsskäl samt brandrisk får kopplas till motorvärmaruttagen! Det är inte tillåtet att t.ex koppla in frysboxar och kylskåp m.m. i garageutrymmen eller att använda svetsar eller att ladda elcyklar och mopeder m.m.