Uppdaterade telefontider felanmälan

2023-09-07

Felanmälan vardagar 7.00-9.00 tel. 0220-467 40

AKUT felanmälan vardagar 13.00-16.00 tel. 0220-467 40


AKUT felanmälan efter kontorstid tel. 0220-467 50

Observera att icke akuta fel som anmäls och åtgärdas under jourtid kommer att debiteras er som hyresgäst.