Hyresjusteringar från och med 1 januari 2024

2024-01-18

Surahammarshus Förvaltnings AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyresjustering. Hyresförhandlingarna ägde rum den 6 december 2023.

Från den 1 januari 2024 kommer att ske en hyresjustering med 4,8%.

Surahammarshus Förvaltnings AB äger rätt att höja hyrorna för de lägenheter som under 2024 får nytt badrum (stort) med 278 kr/månad och med 145 kr/månad (litet), nytt kök med 250 kr samt med 133 kr/månad för de lägenheter där säkerhetsdörr installerats. Vid installation av nya köksluckor (Modexa) får hyran höjas med 145 kr/månad.

Hyror i kv. Vråken (Sveavägen/Borevägen) är egensatta och undantas därmed från denna överenskommelse. Surahammarshus Förvaltning AB informerar härmed hyresgäster som bor på kv. Vråken om en hyresjustering från 1 januari 2024 med 4,8%.

Hyror avseende parkeringsplatser samt garage är egensatta och undantas därmed från denna överenskommelse. Surahammarshus Förvaltnings AB informerar härmed om en hyresjustering från 1 januari 2024 med 15%.

För ytterligare upplysningar kontakta oss på tel. 0220-467 70.