Påbörjad installation av fiber

2019-06-24

Information till samtliga boende och lokalhyresgäster i Surahammarshus AB.

Se bifogad pdf genom att klicka på länken ovan.