Ventilationsbesiktning

2022-02-07

Besiktning av ventilation sker denna vecka på följande adresser:

Borevägen 14, Sveavägen 21 sker 9-11 februari.

Magnetgatan 38 sker 10-11 februari.

Mer info om detta finns i de aviseringar ni fått.