Uppdaterad info till boende på Järnvägsgatan 3 A-J

2020-03-19

Omläggning av tak på garagen.

Måndag v.13 påbörjas arbetet med omläggning av taken på garagen.

En byggställning kommer att monteras runt garagen och under dagtid (kl. 07.00-18.00) får det inte stå bilar parkerade i och runt byggnaden.

Nattetid kan era garageplatser nyttjas som vanligt.

För frågor kontakta oss 0220-46770.