Taktvätt på våra fastigheter

2021-10-28

Fastighetskonsulterna AB kommer på beställning av Surahammarshus AB att utföra taktvätt på samtliga fastigheter. Detta påbörjas i slutet av vecka 43 och kommer att utföras löpande. Preliminär tidsplan kommer att skrivas ut här på sidan så snart vi fått bekräftat av entreprenören.

Detta innebär att taken på samtliga hus (inom Surahammarshus ABs bestånd) kommer att spolas rena från mossa, löv och annan smuts med högtryckspolning.

Vi ber er därför att hålla extra uppsyn då ni passerar skyliften, när ni går in och ut genom entréerna samt befinner er intill husen då det kan stänka ner vatten och smuts när spolning utförs.

Har ni ömtåliga saker/möbler på uteplatser och balkonger ber vi er att flytta dem under tiden arbetet pågår.

Parkera inte bilar och andra fordon intill husen under tiden för arbetet.

Eventuell skada på dessa ersätts inte!

Det kommer att falla ner en del mossa, löv och smuts från taken på bostadsgården. Det kommer att städas rent efter utfört arbete! Ha överseende med att det även kan stänka in smuts på balkonger/uteplatser, detta får hyresgästen i dessa fall själv städa undan.