Installation av FIBER

2020-09-08

Nu avslutas Fas 1 vad gäller installation av fiber i vårt bestånd, enstaka lägenheter kvarstår och de hyresgäster som berörs kommer att bli aviserade. Vad gäller Fas 2, (de fastigheter som ej ännu fått fiber) så är arbetet med att påbörja installationerna inplanerat i början av 2021. Ytterligare information kommer att skickas ut till er som berörs när datum är fastställt.

De hyresgäster som redan har hämtat ut sina digitalboxar för att kunna se på tv och har frågor hör av sig till SAPPA på telefonnummer 0774-444 744, www.sappa.se.

Vid uthämtande av digitalbox så sker detta efter ett aviserat schema och det är ni som har hyresavtalet med Surahammarshus AB som är den som kvitterar ut boxen. Det går även bra med bud om fullmakt och bådas legitimation medtages.