Fiberinstallationen i våra fastigheter i Wirsbo fortsätter

2023-04-12

I början av maj kommer fiberinstallationen att fortsätta i de kvarvarande fastigheterna i Wirsbo. Avisering med mer information sker till de hyresgäster som berörs.

Installationen kommer att utföras av bolaget Satcom.