Fiberinstallation Wirsbo

2022-09-05

Under vecka 36 kommer arbetet med att installera fiber i fastigheterna fortsätta, detta gäller Storgårdsvägen 11-19, Vikbo 1, Klockbyggningen 1 samt Gammelbyvägen 15.