Endast akut felanmälan tills vidare

2022-01-01

Då Covid-19 smittan återigen ökar tar vi endast emot och åtgärdar akuta felanmälningar, för att minska risken för smittspridning och allvarlig sjukdom. Det är en säkerhetsåtgärd för både vår personal och er hyresgäster.

Avloppstopp, vattenläckage och elfel räknas som akuta.

Övriga fel hänvisas till anmälan via hemsidan. Observera att ej akuta fel prioriteras sist och kan medföra ökad väntetid.