Det nya coronaviruset, covid-19 allmän info

2020-03-11

Surahammarshus arbetar förebyggande mot eventuell smittspridning.

Har du ärenden till oss som inte kräver ett besök på vårat kontor, ber vi dig att kontakta oss via telefon eller mail.

Informationen nedan är hämtad från Folkhälsomyndigheten och tipsar om hur du kan förebygga eventuell smittspridning.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva.

För mer ingående information och frågor och svar se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Surahammars Kommun arbetar förebyggande mot eventuell smittspridning, läs mer om deras arbete via denna länk.