Avstängning av P-plats Hjulmakarvägen

2020-09-08

Parkeringsplatsen som tillhör Kv. Illern och har infarten mot Hjulmakarvägen kommer att vara avstängd från klockan 08.00 den 28 september till och med 16.00 den 1 oktober 2020 då trädfällning ska utföras.

Ni som hyr parkering där kommer att bli aviserade och tilldelade en tillfällig parkeringsplats under dessa dagar. VIKTIGT att ni inte har kvar något fordon då det medför att trädfällningen inte kan utföras i sådant fall.