Angående SVT’s inslag

2021-03-11

Surahammarshus Fastighets AB har upplevt skarp kritik från olika håll i landet i samband med SVT’s inslag angående matning av igelkottar och där bolaget förklarat att all matning av vilda djur inom fastigheten är förbjuden. Detta är en del av den policy som bolaget haft under många år och som tagits fram genom beslut av bolagets styrelse.


Bolaget värnar om djur och natur men vill inte få in oönskade djur inom fastigheten som kan leda till sanitära olägenheter med stora saneringskostnader som följd.


Hyresgästföreningen har kommenterat matningsförbudet och det kan ses via länken nedan:

Hyresgästföreningen om matningsförbud av djur: ”Hamnar i konflikt med en praktisk verklighet” | SVT Nyheter