Allmän information om de digitala TV-boxarna från Sappa

2021-01-19
  • Utdelning av TV-boxar till våra hyresgäster sker enligt schema. Boxen kvitteras ut av kontraktsinnehavaren med giltig legitimation eller ombud med bådas leg.
  •   Varje bostadsområde blir tilldelad ett datum med tid för utlämning/hämtning.
  •   Det är hyresgästens eget ansvar att hämta TV-boxen på utsatt tid. Vid utebliven hämtning av TV-box får ni vänta på nästa avisering med en ny tid. Denna tid skrivs ut på hemsidan samt aviseras på anslagstavlan i trapphuset där detta är möjligt.
  • OBS! att det är utsatt tid som gäller, övrig tid är utlämning av box inte möjligt.
  •   Tänk på att TV-boxen är bunden till lägenheten. Vid avflytt ska komplett TV-box med tillhörande sladdar återlämnas till Surahus.
  •   All info om hur du kopplar in boxen finns med i förpackningen.
  •   Alla övriga frågor hänvisas till Sappas kundtjänst på
    tel. 0774-444 744