Vid inflytt

Glöm inte att teckna hemförsäkring och elavtal innan inflytt!

Hyreskontraktet 

Hyreskontraktet är en viktig handling som reglerar vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstiden när du ska flytta med mera. 

Dina nycklar är värdeföremål  

Vid inflyttning får du ett antal nycklar till exempelvis lägenheten och tvättstugan.

Dina nycklar är värdeföremål som inte får komma i orätta händer. När du flyttar ska samtliga nycklar återlämnas. Om du tappat bort en nyckel får du betala nyckelkostnaden och även kostnader för låsbyte. Extra nycklar beställes hos oss som du själv får bekosta.

Teckna hemförsäkring

Ibland är olyckan framme och då behöver du ha ett bra skydd för din egendom. Surahammarshus AB täcker bara skador på själva byggnaden – inte dina personliga ägodelar eller inventarier i din lägenhet.

Anmälan av elabonnemang

När du flyttar måste du teckna ett elabonnemang på din nya adress. För att få el till din bostad måste du själv anmäla till Vattenfall att du flyttar in i lägenheten, samt välja leverantör för elen. Meddela din inflytt snarast annars frånkopplas elen till din bostad.

Ändra adress

För att post från myndigheter ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan till Svensk Adressändring – www.adressandring.se.

Snabbkontakt

Kundtjänst: 0220-467 70
Felanmälan:
Länk till felanmälan >
0220-467 40
(Vardagar 07.00 - 09.00)
Akuta fel övrig tid: 0220-467 50

Observera att icke akuta fel som anmäls och åtgärdas under jourtid kommer att debiteras er som hyresgäst.

Störningsjour: 021-13 09 00

Information om GDPR