Parkeringsregler

Regler för parkering av bilar på Surahammarshus AB's parkeringsplatser:

  • Parkering på avgiftsfria platser är tillåten för hyresgäster eller besökare till våra hyresgäster under maximalt 48 timmar.
  • Uppställning av avställda fordon som ej är i drift. Fordon som ej är skattade eller har genomgått godkänd besiktning är ej tillåtet!
  • Uppställning av husvagnar och släpvagnar är ej tillåtet! I begränsad omfattning kan hyresgäster få tillfälligt tillstånd. Då krävs att tillstånd utfärdat av Surahammarshus AB placeras väl synligt på fordonet.
  • På icke markerad platser råder parkeringsförbud!
  • Skrotbilar eller långtidsuppställda, avställda eller obesiktigade fordon kommer anmälas för bortforsling på ägarens ansvar och bekostnad.

Snabbkontakt

Kundtjänst: 0220-467 70
Felanmälan:
Länk till felanmälan >
0220-467 40
(Vardagar 07.00 - 09.00)
Akuta fel övrig tid: 0220-467 50

Observera att icke akuta fel som anmäls och åtgärdas under jourtid kommer att debiteras er som hyresgäst.

Störningsjour: 021-13 09 00

Information om GDPR