Viktig information till boende

2019-01-11

Information till boende gällande fastigheterna Gammelbyvägen 15, Magnetgatan 38 samt Knuthagsgatan 51.

Fredagen den 18 Januari kommer besiktning av ventilationen att genomföras i samtliga lägenheter på Gammelbyvägen 15, Magnetgatan 38 samt Knuthagsgatan 51.

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll genomförs regelbundet i samarbete med auktoriserad entreprenör.

Kontaktuppgifter till Leif på Optivent är 076-7676997.

Entreprenören kommer att gå in med huvudnyckel om ni inte är hemma vid denna tidpunkt.