TV

2018-03-09

Tyvärr har vissa kanaler försvunnit hos en del hyresgäster, det kan i vissa fall räcka med att göra en ny kanalsökning för att lösa detta, men de kanaler som saknas efter sökningen kommer inte att kunna ses innan fiber dragits in i fastigheterna och TV går via bredband. Vi beklagar detta och kan inte påverka detta då det är ägaren till kanalerna som utfört dessa ändringar.